Tillsammans gör vi samhället bättre. Ett mål i taget.

För ett bättre samhälle

Svensk Elitfotboll vill bidra till ett bättre samhälle som hjälper klubbarnas närområde på riktigt. Vi vill synliggöra klubbarnas arbete och visa den faktiska samhällsnyttan som klubbarna bidrar till. Svensk Elitfotboll vill att alla delar i ett samhälle ska känna och uppleva hur viktig fotbollen är lokalt och nationellt.

Ett utvecklat samhällsengagemang skapar förutsättningar för samarbeten med olika partners där det ideella tillsammans med det privata och offentliga skapar hållbarhet och långsiktighet. Ett utvecklat samhällsengagemangsarbete förstärker klubben och fotbollens varumärke och på så sätt våra ligor.

De 32 klubbarna inom Svensk Elitfotboll (Allsvenskan och Superettan) genomför varje år ett stort antal insatser av samhällspåverkande natur. I studien ”Fotbollsplanen mitt i byn” (PDF) går det att läsa mer om elitfotbollens reella samhällseffekter.

Allt som görs mäts och genomförs med en tydlig riktning mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 definierade målen har vi inriktat oss på tre separata fokusområden där olika initiativ genomförs inom respektive delområde.

God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Våra klubbar

Klubbemblem AIKKlubbemblem BK HäckenKlubbemblem Djurgårdens IFKlubbemblem GIF SundsvallKlubbemblem Hammarby IFKlubbemblem Helsingborgs IFKlubbemblem IF ElfsborgKlubbemblem IFK GöteborgKlubbemblem IFK NorrköpingKlubbemblem IK SiriusKlubbemblem Kalmar FFKlubbemblem Malmö FFKlubbemblem Mjällby AIFKlubbemblem Varbergs BoISKlubbemblem Degerfors IFKlubbemblem IFK Värnamo

Partners