Djurgården Fotboll- Stockholms Stolthet

Djurgården Fotboll i vår stad Stockholm

Djurgården Fotboll är en förening för herrar och damer, pojkar och flickor och vi engagerar, genom vår kärnverksamhet fotboll, tiotusentals människor som supportrar, spelare, ledare och föräldrar. Vi verkar, lite enkelt uttryckt, inom tre större områden: upplevelseidrott, föreningsidrott och uppsökande idrott.

Upplevelseidrott

  • Vi fyller stadens arenor med människor och våra herr- och damspelare är förebilder för många idrottande pojkar och flickor som en dag drömmer om att spela på en av dessa arenor och bli nästa generations idrottsförebilder. Djurgården har hundratusentals anhängare runt om i Sverige och fyller en viktig social funktion i väldigt många människors liv. På våra arenor skapar vi år ut och år in levande och stämningsfulla mötesplatser. Alla är välkomna i djurgårdsgemenskapen oavsett bakgrund, kön, ålder eller ekonomi. Genom fotboll erbjuder vi en viktig gemenskap och en välbehövlig och uppskattad paus ifrån vardagens krav och åtaganden.

Föreningsidrott

  • En stor del av vår verksamhet består i att utveckla barn och ungdomar i vår ungdomsidrott. Vårt mål är inte bara att de ska få utvecklas i det de tycker är roligast: att spela fotboll. Minst lika viktigt är de värderingar som barnen får med sig både på och utanför planen. En utbildning för livet som innehåller fotboll men också de andra idrottsliga värdena som glädje, kamratskap och fair play. Vi arrangerar årligen tusentals aktiviteter som inkluderar träningar, matcher, turneringar, camper och fotbollsskolor.

Uppsökande idrott

  • Många barn och unga är idag inte fysiskt aktiva överhuvudtaget och bristen på idrottsanläggningar för de som trots allt är föreningsaktiva i Stockholm är akut. Genom uppsökande fotboll i samarbete stadens skolor, via våra mini-camper, ökar vi tillgängligheten till idrott samtidigt som vi erbjuder en positiv fritid för fler. Verksamheten medför ökade insatser för barn och ungas dagliga motionerande och vi utformar våra aktiviteter utifrån expertis, i samråd med skolor och inte minst barnen själva för att säkerställa att vi möter deras upplevda behov. Vi finns överallt där man kan skapa fysisk aktivitet. Vi finns inomhus i gymnastikhallar, utomhus på fotbollsplaner, gräsytor och parklekar.

Stockholms Stolthet

Vi vill vara en attraktiv, framåtsträvande, jämlik och inkluderande idrottsförening som hela tiden strävar efter att vara i takt med samtiden. Vi arbetar hårt, för att i verksamheten, säkerställa att alla miljöer där Djurgården verkar (oavsett det är miljön på läktaren, på fotbollsplanen eller i omklädningsrummet) ska vara trivsam, inkluderande och glädjefylld för alla. Vi vill genom att aktivt arbeta för att uppmuntra och stärka alla de positiva värden som finns i Djurgården, sakta men säkert börja tränga undan de destruktiva och icke-önskvärda.

Genom vårt starka varumärke och våra uppsökande idrottsaktiviteter öppnas dörrar för ett ökat idrottsintresse bland barn och unga. Föreningsidrottens delaktighet gör att vi kan hjälpa barn och unga att hitta sin väg från att spela med vännerna till att idrotta för livet och med upplevelseidrotten bakom oss kan vi skapa upplevelser vilka agerar som motivation för att vilja ta första steget eller bara vara en del av en meningsfull supportergemenskap i Djurgården.

Information om vårt arbete inom upplevelseidrott, föreningsidrott och uppsökande idrott:
https://dif.se/om-oss/var-stad

Information om vårt arbete inom hållbarhet: https://dif.se/om-oss/hallbarhet

Information om vårt arbete för välgörande ändamål: https://dif.se/om-oss/om-foreningen/valgorenhet

 

 

God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Djurgården är en av 16 klubbar i Allsvenskan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Allsvenskan gör.