För ett bättre samhälle

Vår vision är att bli hela Falkenbergs förening och vara alla falkenbergares stolthet. Vi vill ha ett stort socialt ansvar och tydligt visa vad Falkenbergs FF står för.

Falkenbergs FF:s samhällsengagemang handlar om det som händer utanför de kritade linjerna. Det handlar om alla de insatser som gör vårt samhälle bättre – och som hjälper vårt närområde på riktigt.

Allt vi gör mäts och genomförs med en tydlig riktning mot de globala målen för hållbar utveckling. Därför har dessa FN-mål omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ genomförs inom respektive delområde.

Sysselsättning

Tillsammans med Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen driver vi ett projekt med det övergripande målet att skapa ökad sysselsättning. Målgruppen är arbetssökande personer i ålder 18-29 år och genom god samverkan med våra samarbetsparters som erbjuder deltagarna praktikplats är målsättningen att praktiken ska leda till ökad motivation samtidigt som den ger en värdefull inblick i arbetslivet. Projektet startade i februari 2019 och i slutet på september 2019 startade vi upp grupp nummer två. Du kan läsa mer i dessa två artiklar som vi publicerat på vår hemsida: ”Bra start för gemensamt sysselsättningsprojekt” och ”Positiv fortsättning för gemensamt sysselsättningsprojekt”.

Inkludering – att vara funktionär i Falkenbergs FF

Vi vill att Falkenbergs FF ska vara en familjär, inkluderande och öppen förening där alla känner sig välkomna. Att vara delaktig i föreningens verksamhet som funktionär innebär att du är en del av en social gemenskap fylld med mycket glädje och möten med andra människor. Vid varje hemmamatch på Falcon Alkoholfri Arena har vi hjälp av ett hundratal ideella, duktiga och engagerade funktionärer som säkerställer att våra besökare får en positiv upplevelse av evenemanget. Det handlar om att se till att det är tryggt och säkert och att ge god service till våra besökare, t.ex. genom att arbeta i en kiosk eller att vara entré- eller publikvärd. Vi är oerhört tacksamma för alla som hjälper till – utan all ideell kraft skulle matcherna inte kunna genomföras! Som funktionär har du med andra ord en nyckelroll i evenemanget och det ska du vara stolt över.

Är du intresserad av att vara funktionär i Falkenbergs FF och bli en del av föreningens gemenskap? Då är du välkommen att kontakta David Svensson.

Hälsa och social hållbarhet

Under våren 2019 anordnade vi tillsammans med Tullbroskolan och med stöd av Falkenbergsnämnden (Region Halland) idrottsaktiviteter i Falkenbergs idrottshall i anslutning till elevernas skoldag. Vid åtta olika tillfällen erbjöd vi en möjlighet till rörelseglädje och social gemenskap och syftet var att aktiviteterna, där elever i årskurs 6-9 har fått testa på olika idrotter, ska inspirera till en meningsfull fritid och därigenom bidra till en mer jämlik hälsa. Vi såg positiva resultat och efter en utvärdering valde vi att förlänga projektet under hösten 2019 med 8 nya fotbollstillfällen för flickor i årskurs 6-9.

God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Falkenbergs FF är en av 16 klubbar i Allsvenskan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Allsvenskan gör.