För ett bättre samhälle

Vi Tillsammans är ett verksamhetsområde inom IF Elfsborg.

Vi Tillsammans består av tre områden, Camp Elfsborg, Samhällsansvar och Supporterrelationer. Syftet med Vi Tillsammans är mer fotboll och tryggare samhälle under ledorden ansvar, attityd och respekt.

Vårt syfte har sedan starten 2009 varit detsamma, att fokusera på mer fotboll och att skapa ett tryggare samhälle. Vi vet att IF Elfsborg har möjligheten att öppna dörrar som andra inte kan i vår region. Det skapar samarbeten som påverkar och utvecklar fotboll, samhälle och supporterrelationer. Vi känner ett ansvar att nyttja dessa möjligheter för att göra bra saker, men att själva driva allt framåt är svårt.

Tillsammans med Borås Stad, näringslivet, organisationer och människor runt oss ser vi en fantastisk möjlighet att kunna medverka till en positiv utveckling i vårt samhälle.

God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

IF Elfsborg är en av 16 klubbar i Allsvenskan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Allsvenskan gör.