För ett bättre samhälle

IFK Norrköpings samhällsengagemang handlar om det som händer utanför de kritade linjerna. Det handlar om alla de insatser som gör vårt samhälle bättre – och som hjälper vårt närområde på riktigt. Allt vi gör mäts och genomförs med en tydlig riktning mot de globala målen för hållbar utveckling. Därför har dessa FN-mål omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ genomförs inom respektive delområde.

Våra projekt för samhällsengagemang har vi döpt till LAGANDAN.

IFK Norrköping har alltid varit en engagerad del av samhället i vår region. Vår verksamhet sysselsätter hundratals unga med meningsfull fritid, våra projekt syftar till att sprida den inkluderande, positiva kraft som vi vill vara.
Barn- och ungdomsverksamheten i IFK Norrköping är sprunget ur en stolt svensk föreningstradition, där vi välkomnar alla att delta. Vi har mer än 500 barn och ungdomar som tränar och spelar match med oss varje vecka.

Spontanplaner är ett projekt som vi tillsammans med Norrköpings kommun och ett antal engagerade fastighetsägare jobbar för att anlägga fler. Bättre ett gäng på plan än ett gäng på stan!

Ett annat av våra projekt är ”fotboll för alla”. Alla barn i Norrköping ska kunna se sitt lag och möta sina idoler minst en gång per år! Under 2019 kommer vi att besöka Norrköpings grundskolor i årskurs 0-6. Barnen kommer få träffa, spela och skratta med IFK-spelarna. Som en extra present har spelarna med sig en fribiljett per barn till en allsvensk match på Östgötaporten. En dag att minnas – och en möjlighet för alla barn, oavsett ekonomiska möjligheter, att gå och se ett allsvenskt topplag!

God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

IFK Norrköping är en av 16 klubbar i Allsvenskan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Allsvenskan gör.