För ett bättre samhälle

Samhällsengagemang är ett nyckelord för den omfattande verksamhet Malmö FF bedriver med fokus på barn och ungdomar. Det handlar om att skapa konstruktiv sysselsättning så att all ungdomlig energi och kreativitet kanaliseras till positiva och för individen utvecklande aktiviteter. Vi vill utnyttja den stora inneboende potential som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre samhälle!

Genom att sprida positiva värderingar i linje med MFF:s och idrottens värdegrund kan vi tillsammans motverka våld och rasism, öka integrationen mellan olika grupper i samhället. Ett långsiktigt arbete och regelbunden mätning av vårt engagemang kan påvisa stora och positiva effekter för samhället!

Med ambition och mod når vi framgång!

Fotbollsakademin

Malmö FF har 17 fotbollsakademier runt om i Skåneregionen där killar och tjejer i årskurs 7-9 kombinerar skola och fotboll på schemat. Satsningen ger resultat i ökad måluppfyllelse och ger eleverna en bättre chans till en hållbar framtid.

Karriärakademin

 Karriärakademin matchar arbetssökande till jobb hos klubbens samarbetsföretag, sedan starten 2014 har vi lyckats få in över 200 personer på arbetsmarknaden. I verksamheten ryms även konceptet ”Karriärdag med fotboll” där våra samarbetsföretag vägleder arbetssökande. Resultatet visar att ca 60% går vidare till arbete, studier eller praktik efter att ha deltagit på en karriärdag.

Skolfotboll mot rasism

Varje år deltar över 1000 elever från 15 skolor i utbildningskonceptet Grundskolefotboll mot rasism.
Utbildningen tar avstamp i Barnkonventionen och är uppdelad i fyra delar som slutligen mynnar ut i en fotbollsturnering på Stadion. Sedan starten har ca 9000 barn deltagit.

MFF stödjer Lifewatch

Tillsammans med LifeWatch vill Malmö FF bidra till att öka kunskap och förståelse kring autism. Avstampet i samarbetet togs i december 2018 då det presenterades att MFF-spelaren och LifeWatch-ambassadören Behrang Safaris tvillingsöner designat årskortet för säsongen 2019.

 

God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Malmö FF är en av 16 klubbar i Allsvenskan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Allsvenskan gör.