KAMRATSKAP OCH LAGANDA

Mjällby AIF arbetar aktivt med värdegrundsarbete ut till mellanstadieskolor i Sölvesborgs kommun.

Ett genomförande som handlar om kamratskap och laganda där vi använder våra seniorspelare som starka varumärken att vara ute och föreläsa om värdegrundsfrågor för elever i mellanstadieklasser.

Vi vill ge ökad förståelse för den skada som mobbing och utanförskap kan göra för de som blir drabbade. Projektets målsättning är att med MAIF-spelare som föredöme, ge information och ta diskussion. Avsikten är att få ungdomarna att inse hur viktigt kamratskap och laganda är, och att mobbing såväl fysiskt som psykiskt är förkastligt och ska motverkas.

Ett samhällsprojekt där vi vill göra skillnad.

God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Mjällby AIF är en av 16 klubbar i Allsvenskan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Allsvenskan gör.