TILLSAMMANS GÖR VI SAMHÄLLET BÄTTRE. ETT MÅL I TAGET.

FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

Svensk Elitfotboll vill bidra till ett bättre samhälle som hjälper klubbarnas närområde på riktigt. Vi vill synliggöra klubbarnas arbete och visa den faktiska samhällsnyttan som klubbarna bidrar till. Svensk Elitfotboll vill att alla delar i ett samhälle ska känna och uppleva hur viktig fotbollen är lokalt och nationellt.

Ett utvecklat samhällsengagemang skapar förutsättningar för samarbeten med olika partners där det ideella tillsammans med det privata och offentliga skapar hållbarhet och långsiktighet. Ett utvecklat samhällsengagemangsarbete förstärker klubben och fotbollens varumärke och på så sätt våra ligor.

De 32 klubbarna inom Svensk Elitfotboll (Allsvenskan och Superettan) genomför varje år ett stort antal insatser av samhällspåverkande natur. I studien ”Fotbollsplanen mitt i byn” (PDF) går det att läsa mer om elitfotbollens reella samhällseffekter.

Allt vi gör mäts och genomförs med en tydlig riktning mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 definierade målen har vi inriktat oss på tre separata fokusområden där olika initiativ genomförs inom respektive delområde.

Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Våra klubbar

Klubbemblem Dalkurd FFKlubbemblem Halmstads BKKlubbemblem IF BrommapojkarnaKlubbemblem IK BrageKlubbemblem Jönköpings Södra IFKlubbemblem Norrby IFKlubbemblem Trelleborgs FFKlubbemblem Västerås SKKlubbemblem Örgryte ISKlubbemblem Östers IFKlubbemblem AFC EskilstunaKlubbemblem Östersunds FKKlubbemblem Landskrona BoISKlubbemblem Skövde AIKKlubbemblem Utsiktens BKKlubbemblem Örebro SK

Partners