För ett bättre samhälle

Dalkurd FF bedriver idag ett gediget arbete i utsatta områden i Uppsala där föreningen jobbar aktivt på att skapa mötesplatser för människor från olika kulturella och etniska bakgrunder.

Dalkurd FF jobbar kontinuerligt för att överbrygga barriärer, skapa samförstånd kring våra olikheter samt för att utveckla bra människor. Genom att skapa samhörighet genom idrotten tror föreningen att vi kan förhindra att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet och utanförskap.

Dalkurd FF tror även på att vi kan skapa ett bättre samhälle genom att ge människor en andra chans i livet och visa att alla kan bli bättre. Både på och utanför planen.

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Dalkurd FF är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.