GAIS I SAMHÄLLET - MER ÄN FOTBOLL

I klubben finns ett oräkneligt antal olika nationaliteter bland ungdomar och anställda och det är något vi är stolta över. Vi är med och formar dagens samhälle direkt i vårt dagliga arbete. Lagidrotten med dess grundläggande värderingar bygger människor mot ett och samma mål, som direkt förs med ut i samhället.

Från och med den 1 mars 2019 klassas inte längre stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg som särskilt utsatt område av Polismyndigheten. GAIS är stolta över att vara en del av arbetet för att skapa en mer jämlik stad, där barn och unga får samma möjligheter oavsett var de växer upp. Genom projektet Gårdstensfotbollen, ett samarbete med Gårdstensbostäder, har vi regelbundet aktiverat barn mellan sex och tolv år i lättsam fotbollsträning, något som skapat en känsla av tillhörighet och förhoppningsvis kunnat förebygga risker för utanförskap och kriminalitet.

På Munkhuset Daglig Verksamhet arbetar funktionsvarierade personer mellan 20-45 år. Många av dem har ett stort idrottsintresse och flera spelar i Grunden Bois på fritiden. GAIS samarbetar med Munkhuset genom spelarbesök och framför allt att medarbetarna regelbundet är på Gaisgården och hjälper till med småjobb som annars inte blir gjort. Som en bonus så får de träffa och lära känna spelarna eftersom de tränar samtidigt. Samarbetet är oerhört uppskattat av båda parter.

Som en av Sveriges mest etablerade fotbollsklubbar väljer vi att ta ansvar, och vi ser det som en självklarhet. Vi vill bidra till ett bättre samhälle. Och vi vill göra det mer än vad andra klubbar gör, och mer än vad vi har resurser till. Läs mer på: http://www.gais.se/klubben/gaisisamhallet

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

GAIS är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.