BRAGE TAR ANSVAR

”Brage Tar Ansvar” har en lång historia och startades upp 2001. Initialt handlade det om att spela fotboll i Vallenhallen på fredagskvällar och blev starten på vår hållbarhetsarbete.

”Brage Tar Ansvar” har sedan dess successivt utvecklats genom åren och handlar idag mest om spontanfotboll i utsatta områden, uppmuntra ungdomar till en aktiv fritid samt vara goda förebilder i samhället och i vår egen förening.

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

IK Brage är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.