SÖDRA I SAMHÄLLET

Fotbollen har en viktig roll i samhället. Jönköpings Södra är en stark, lokal förening med över 600 aktiva ungdomar, en egen akademi, ett herrlag som tillhör Svensk Elitfotboll och ett damlag som gör sin första säsong under 2019. I och runt föreningen finns ett stort antal ideellt arbetande ledare och funktionärer som bidrar till en väl fungerande verksamhet.

Södra i Samhället omfattar föreningens ambition att synliggöra de samhällsnyttiga aktiviteter som sker i föreningens regi idag. Under begreppet samlas även framtida projekt och aktiviteter vars syfte är att bidra till den lokala samhällsnyttan i Jönköpingsregionen.

Vi har samlat allt på följande plats på hemsidan: http://jonkopingssodra.se/om-j-sodra/sodra-i-samhallet/

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Jönköpings Södra är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.