#ENKLUBBMÅNGAHJÄRTAN

En känsla av tillhörighet och inkludering är viktig för alla individer.

Norrby IF:s samhällsengagemang sträcker sig därför via projektet ”Norrby för Norrby” till kvinnor som står utanför arbetslivet och samhället i stort.

Målet är att stärka deras språkkunskaper, självkänsla och samtidigt kunna erbjuda verktyg för att ta sig från ett liv i utanförskap till att ta del av allt det som samhället har att erbjuda.

Starka föräldrar uppfostrar starka och självständiga barn. Norrby IF vill tillsammans med föräldrar från stadsdelen Norrby möjliggöra en trygg uppväxt för alla barn. Därför – Norrby för Norrby. #enklubbmångahjärtan

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Norrby IF är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.