För ett bättre samhälle

För oss i ÖSK Fotboll är det en självklarhet att vara en aktiv del av samhället. Det är många i regionen som ställer upp för oss, och då tycker vi att det är viktigt att ge tillbaka. Vårt samhällsansvar tar sin grund i områden som vi är bra på – att verka som goda förebilder, inspirera till bra saker och jobba med frågor rörande ledarskap. Målet är att på olika sätt bidra till en bättre vardag för barn och ungdomar.

Fotbollen är Sveriges största sport. Det är en av samhällets viktigaste företeelser för att bygga hälsa, kamratskap och minska utanförskap hos ungdomar. Fotbollen är också en fantastisk kraft att samla människor, oavsett bakgrund. Om vi som elitklubb kan inspirera fler ungdomar att börja idrotta så är mycket vunnet. Det är kanske vår viktigaste roll i samhället.

Men vi vill göra mer än så. För oss i ÖSK är vårt samhällsansvar en viktig del av vår identitet. Utgångspunkten är alltid att bidra till en bättre vardag för barn och ungdomar. Våra spelare är ofta ute på skolor och fritidsgårdar och andra platser där vi möter ungdomar. Vi jobbar med frågor rörande ledarskap och utbildning och vi vill verka som goda förebilder.

SKOLBESÖK

Tillsammans med Örebros skolor har vi möjlighet att arrangera besök av spelare och kontorspersonal. Vi har möjlighet att bidra med nyttiga insikter för eleverna kring hälsa, motion, utbildning och kamratskap. Som förebilder för barn och ungdomar kan vi på så sätt förstärka skolans arbete med dessa frågor och hjälpa till med att uppnå en positiv skolmiljö.

ARENA ÖREBRO

Vi driver tillsammans med KIF Örebro, Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna en satsning vid namn Arena Örebro. Genom projektet anordnas aktiviteter tillsammans med föreningar och fritidsgårdar i Örebro för att genom idrotten bidra till en ökad inkludering och gemenskap.

EN ANNAN MAMMA

Vi är stolta över att stötta kampanjen ”En annan mamma” som drivs av Kvinnohuset i Örebro. Föreningen hjälper våldsutsatta kvinnor och barn genom stödsamtal och skyddade boenden. Vi hjälper föreningen att sprida sitt budskap och sälja deras armband.

YRKESMATCHEN

Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen Örebro går under namnet Yrkesmatchen. Projektet möjliggör arbetssökande inom Örebro län att göra studiebesök hos våra partners. Målsättningen är dels att sätta fler människor i arbete men också att stärka lokala företag och organisationer genom lyckade rekryteringar.

SJUKHUSBESÖK

Våra spelare besöker varje år Barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Spelarna umgås med barnen som vårdas på kliniken, ger presenter, stöttar och leker. Vi blir alltid varmt mottagna av personalen, barnen och deras anhöriga.

FOTBOLLSSKOLOR

På somrarna besöker våra spelare fotbollsskolor för ungdomar. Spelarna finns med som ledare och instruktörer, men spelar och umgås också mycket med ungdomarna.

FOTBOLLSGYMNASIUM

Vi är verksamma i fotbollsutbildningen på tre gymnasieskolor som har NIU-verksamhet – Virginska gymnasiet, Grillska gymnasiet och Alléskolan.

Allt vi gör mäts och genomförs med en tydlig riktning mot de globala målen för hållbar utveckling. Därför har dessa FN-mål omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ genomförs inom respektive delområde.

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Örebro SK är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.