MED FOTBOLLEN SOM VERKTYG

Östers IFs långsiktiga mål med ”Öster i Samhället” är att skapa hållbara möjligheter för människor i samhället där inte förutsättningar alltid finns. Med fotbollen som verktyg, utveckla och fostra människan i sin helhet, främja integration och kamratskap på olika mötesplatser och motverka mobbning, psykisk ohälsa och utanförskap.

Vi valde fotbollen som verktyg för att den förenar människor från hela världen och idag kan våra ledare förena ungdomar från alla världens hörn under samma tak varje vecka. Vi har bestämt oss att på vårt sätt förändra vad svensk fotboll innebär för framtiden.

För vi älskar fotboll men vi älskar människan lite mer.

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Östers IF är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.