TFF – EN KRAFT I SAMHÄLLET

Vi vill göra fotbollen tillgänglig för alla och sprida värderingar som likt vår värdegrund präglas av trovärdighet, gemenskap, öppenhet och respekt för människors lika värde. Som en del av vår satsning, TFF – En Kraft i Samhället, genomför vi en mängd aktiviteter varje år som tillsammans bidrar till att motverka våld och rasism, öka integrationen och minska användningen av droger.

Bland annat genomför vi förebyggande föreläsningar på temat ”Nolltolerans mot kränkande behandling” i kommunens årskurs 4 och har ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen där vi tillsammans arbetar för bättre förutsättningar för arbetssökande i Trelleborg. Vi arbetar också aktivt med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor.

Genom vårt arbete med TFF – en kraft i samhället strävar vi efter att skapa ett livslångt intresse för idrott och hälsa – för alla! Läs mer på http://www.trelleborgsff.se/samhallsengagemang

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Trelleborgs FF är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.