IDROTT HELA LIVET

Engagemanget för social hållbarhet, hälsa och välmående är en viktig del i Västerås SK FK. Gåfotbollen i Västerås SK FK startade våren 2019 och är en del i vårt engagemang kring ”Idrott hela livet”. Att få fortsätta spela fotboll även när du blivit äldre, och få den härliga gemenskapen är något vi brinner starkt för. Idrott hela livet, hälsa, välmående och att få dela sin kärlek till fotbollen oavsett ålder är grunden i vårt samhällsengagemang

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Västerås SK är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.